Nukleus

Ovo je DB nukleus sa pet ramova. Proizvodimo sve vrste nukleusa. 060 348 61 21